வங்கி வைப்பு

அமைதியும் ஆரோக்கியமும் 
கீழ்க்கண்ட வங்கி கணக்கில் பணம் செலுத்தும் முறை:
வங்கி: ICICI வங்கி 
பெயா்: அமைதியும் ஆரோக்கியமும் 
கிளை: ஆர்.எஸ் புரம், கோயம்புத்தூர்
கணக்கு எண்: 034205008485
IFSC CODE: ICIC0000342

குறிப்பு: வங்கியில் பணம் செலுத்தியப் பின் இந்த- 8883805456 தொலைபேசிக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும்.